PORADY - BLOG

Profesjonaliści


Zapraszamy do stałej współpracy firmy i generalnych wykonawców

Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

§ 1

Właścicielem serwisu internetowego www.olbud.com.pl jest Olbud Straszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 40, 83-010 Straszyn, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563784, NIP: 604 016 62 76, REGON: 361824974, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł